ทำให้ชั่วโมงทำงานลดลง รายได้ลดลง แต่ด้วยการช่วยผู้