Forums » Music

เป็นทางเลือกที่เป็นต้นฉบับมากขึ้นสำหรับว

    • 541 posts
    March 25, 2023 6:39 AM EDT

    พืช) เข้ามาอยู่ในบ้าน เป็นทางเลือกที่เป็นต้นฉบับมากขึ้นสำหรับวอลเปเปอร์และงานศิลปะ – หนึ่งขนานนามว่า "ศิลปะที่มีชีวิต" โดย นิ้วเท้า เขายกตัวอย่างสองตัวอย่าง - ประการแรก ต้นไม้ เช่น เฟิร์นเขากวาง ขึ้นบนกระดานซีดาร์หรือชิ้นส่วนของไม้ถม รากของมันพันด้วยไม้ก๊อกหรือตะไคร่น้ำ และ se