Forums » Music

อบอย่างหนึ่งคือการแสดงต้นไม้หลากหลายชนิดกั

    • 541 posts
    March 25, 2023 6:24 AM EDT

    เคล็ดลับการจัดสไตล์ที่ชื่นชอบอย่างหนึ่งคือการแสดงต้นไม้หลากหลายชนิดกับผนังด้วยสีเข้มด้าน เช่น สีมิดไนท์บลูหรือ กลิ่นเท้า สีเขียวป่า ซึ่งทำให้รูปแบบและพื้นผิวต่างๆ ของต้นไม้โดดเด่นยิ่งขึ้น และสีสันของต้นไม้ก็ปรากฏมากขึ้น มีชีวิตชีวา สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึง Monstera deliciosa ที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งบางครั้งเรียกว่า ฟิโลเดนดรอนใบแยก ซึ่งเป็นพืชที่มีใบ "เฟนเนสเตรต" เป็นมันวาว