Forums » Music

การดัดแปลงและการอัปเดต นอกจาก

    • 541 posts
    March 24, 2023 2:58 PM EDT

    นับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรก SFII ได้ก่อให้เกิดสินค้าผูกมัดมากมาย (ตั้งแต่หุ่นสะสมไปจนถึงเสื้อผ้าและโคโลญจน์) การดัดแปล ปัญหาผิว งและการอัปเดต นอกจากนี้ยังเป็นหัวข้อของหนังสือเล่มใหม่ ซึ่งรวบรวมโดย กเขียนวิดีโอเกมชาวสหรัฐฯ ในคำนำ James Chen ผู้วิจารณ์ซีรีส์ SF สังเกตว่า: "SFII ไม่ใช่แค่