อคู่แข่ง ความเถื่อน และส่วนเกินของฮาร์ด

    • 743 posts
    March 24, 2023 2:15 PM EDT

    การแก้ไขอย่างรวดเร็วของ SFII นั้นยากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งมักสร้างขึ้นเพื่อตอบโต้ของ Capcom ต่อชื่อคู่แข่ง ความเถื่อน และส่วนเกินของฮาร์ดแวร์ ความงาม ขยายตัวเลือกของผู้เล่นไปยังตัวละคร "บอส" สี่ตัว (รวมถึงนักมวยผิวดำที่คดเคี้ยวซึ่งดูเหมือน