ทำงานร่วมกันแบบตัวต่อตัว ความสนิทสนมกัน

    • 743 posts
    March 22, 2023 5:46 PM EDT

    ในขณะที่ CEO อ้างถึงความจำเป็นของการและการให้คำปรึกษาเป็นเหตุผลในการกลับมาที่สำนักงาน การศึกษาแสดง ทำหมัน ให้เห็นว่าสิ่งที่พนักงานหลายคนให้ความสำคัญที่สุดคือการทำงานที่ยืดหยุ่น ข้อตกลงนี้ช่วยลดความเหนื่อยหน่ายของพนักงาน เพิ่มความสมดุลในชีวิตการทำงาน และในหลายกรณี ยังช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานระดับมืออาชีพ ซึ่งหมายความว่ามีความไม่ตรงกันระหว่างสิ่งที่นายจ้างต้องการและสิ่งที่ลูกจ้างต้องการ แต่เจ้านายกำลังปลอมแปลงด้วยการดึงพนักงานกลับเข้ามาใหม่