ทำงานน้อยลงเมื่อพนักงานลาออกเป็นกลุ่มๆ

    • 743 posts
    March 22, 2023 5:21 PM EDT

    ตัวอย่างเช่น ในช่วงที่มีการลาออกครั้งใหญ่ พนักงานที่ยังคงอยู่จะถูกคาดหวังให้ทำงานน้อยลงเมื่อพนักงานลาออกเป็นกลุ่มๆ ฮอร์โมน และในขณะที่ทีมงานทำงานหนักเป็นพิเศษเพื่อชดเชย ตำแหน่งว่างหลายตำแหน่งก็ว่างลงเนื่องจากผู้สรรหาประสบปัญหา: การสำรวจในเดือนตุลาคม 2565 กว่า 5,100 บริษัทโดยหอการค้าอังกฤษแสดงให้เห็นว่า 76% รายงานว่ามีความยากลำบากในการสรรหาพนักงาน โดย 56% บอกว่าพวกเขา กำลังดำเนินการต่ำกว่ากำลังการผลิตอันเป็นผลมาจากการขาดแคลนการจ้างงาน