หมายถึงความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงาน

    • 743 posts
    March 22, 2023 4:53 PM EDT

    ในทางทฤษฎี การเตรียมการในการทำงานที่ยืดหยุ่นจะ ประสิทธิภาพการทำงาน และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานที่เพิ่มขึ้น เลือด การสนทนาเกี่ยวกับความเหนื่อยหน่ายเพิ่มมากขึ้น และบริษัทต่างๆ ดูเหมือนจะเต็มใจมากขึ้นที่จะเสนอสิทธิพิเศษต่างๆ ให้กับพนักงาน เช่น ค่าสมาชิกโรงยิมและค่าใช้จ่ายในสำนักงานที่บ้าน โดยสัญชาตญาณแล้วน่าจะช่วยลดความเครียดที่ทำให้เกิดภาวะหมดไฟได้