Blogs » Arts & Culture » อเมริโกเวสปุสซี่

อเมริโกเวสปุสซี่

  • อเมริโกเวสปุสซี่ (Américo Vespucio) เป็นนามสกุลของชาวอิตาลีซึ่งเป็นนักเดินเรือและนักสำรวจแผ่นดินในประวัติศาสตร์ที่มีบทบาทสำคัญในการค้นพบและแผนที่แผ่นดินในสมัยของการสำรวจในคริสตอฟเฟอร์ นักวิทยาธรณีชาวอิตาลีคนนี้เป็นคนที่ค้นพบและเริ่มต้นการสำรวจแผ่นดินใหม่ในทวีปอเมริกา.

    อเมริโกเวสปุสซี่ทำงานในบริการของโปรตุเซส และไปสำรวจแผ่นดินในทวีปแอฟริกา แต่ความสำคัญของเขาอยู่ที่การค้นพบแผ่นดินใหม่ที่เราเรียกว่า "อเมริกา" ซึ่งถูกตั้งชื่อตามนามของเขา. เขาทำงานร่วมกับนักสำรวจอื่นๆ และเริ่มสร้างแผนที่แผ่นดินใหม่อันยิ่งใหญ่ ที่เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในการตามตำรวจแผ่นดินใหม่นี้.

    การค้นพบแผ่นดินใหม่ที่ถูกตั้งชื่อตามอเมริโกเวสปุสซี่เป็นการเริ่มต้นของการสำรวจและการยุทธวิธีในทวีปอเมริกา และมีผลให้ทวีปนี้กลายเป็นจุดสนใจใหญ่ในการสำรวจและการพัฒนาในระหว่างยุคสมัยต่อมา. อเมริโกเวสปุสซี่เป็นตัวอย่างที่ดีของการสำรวจแผ่นดินที่มีผลในประวัติศาสตร์และเป็นตัวกระตุ้นให้มีการสำรวจและการค้นพบอื่นๆ ในทวีปอเมริกา.

    credit by : https://historysworld.com/amerigo-vespucci/